Ring idag!


Webdesign by
Silent Noise


Explosiva ämnen
Boströms har en speciell skjut och spränggrupp, som åker land och rike runt för att punkteringsskjuta gasbehållare, farliga fat, med kemiska produkter eller kemiskt avfall som blivit farligt och som hotar att explodera.

Denna grupp utför även specialsprängningar som t.ex. att skjuta hål i tak för akut brandventilation för räddningstjänstens räkning, att skjuta bort dörrar, skjuta sig genom väggar eller dörrar, rasera byggnader eller konstruktioner, skjuta av dragstången mellan bil och släp vid en trafikolycka, spränga loss enheter vid järnvägsolyckor eller spränga hål i fartyg för att få ut folk eller för att snabbt tömma fartyget på vatten. Dessa uppdrag utföres oftast för olika Räddningstjänster, Polis, Kustbevakning, Bärgningsbolag, Försäkringsbolag eller andra myndigheters räkning.

Explosivämnen d.v.s. gamla, upphittade eller beslagtagna tänd eller sprängämnen, pyrotekniska satser, ammunition, krut, nödraketer, bloss, pjäser och liknande material, hämtar vi eller tar emot ganska ofta för polisens och andra myndigheters räkning för förvaring eller destruktion.

I utlandet utför Skjut och Spränggruppen operativa insatser för att destruera olika lager och typer av granater, hela ammuntitionsförråd med såväl tänd som sprängämnen, krutlager, minor och mycket annat.

Skjut och Spränggruppen samverkar med militära och statliga instanser inom och utom landet, samt driver egen forskning inom destruktionsteknik och specialsprängning d.v.s. i detta fall "kirurgisk sprängning" samt undervattenssprängning.

Skjut och spränggruppen får även "ta hand om" gamla sprängkistor, där man saknar nycklar och inte vet vad dessa innehåller.

<Tillbaka till huvudsidan>