Ring idag!


Webdesign by
Silent Noise


UTBILDNING
R.S.A.T.-teamet har mycket duktiga och erfarna instruktörer och lärare. Dessa har bl a genomfört och genomför regelbundet, utbildning med industrisäkerhetsfolk mfl. från hela världen. Dom har utbildat den Svenska Kustbevakningen. Räddningstjänst och Polismyndighet från olika delar av landet samt, även utlandet, Ambulanspersonal, Läkare, Sjuksköterskor, Bankpersonal, Advokater, Miljömyndihetens personal samt annan kommunal och statlig personal, Åkerier, Industrisäkerhetsfolk, Saneringsföretag, Vaktbolag, Försäkringsbolag mfl.

R.S.A.T.-teamet utbildar i ämnen som Akutsjukvård i olika steg. Akutsjukvård i samband med gas eller kemikalier, Akutsjukvård i samband med högspänningsarbeten, HLR-räddning, Brandkunskap i olika steg, Restvärdesskydd och Sanering, Asbestsanering, Kemiska hälsorisker, Explosivämneslära, Vapen och vapenkännedom, Specialsprängning, Personskydd, Personsäkerhet, Företagssäkerhet, VlP-skydd och VlP-säkerhet, Företagsskydd, mm.
R.S.A.T.-teamet utför också riskinventering och konsekvensanalyser.

<Tillbaka till huvudsidan>