Ring idag!


Webdesign by
Silent Noise


SOS Alarm
Hela Boströms verksamhet, är sedan 1976 kopplad till SOS AB i Uppsala och i Västerås med egna larmtelefonnummer och helt egna radiosystem, vilket gör att Boströms har till gång till de absolut modernaste Larmcentraler som finns över hela landet, och därmed också den bästa tekniken som finns att tillgå, såväl nationellt som internationellt Med denna koppling till SOS AB, kan de olika SOS-centralerna, snabbt få fram, samma uppgifter, och genom ett intimt samarbete, på detta sätt, förmedla dess uppgifter och resurser över hela landet. SOS AB sköter all larmmottagning till Boströms, från kunder, d v s registrering och utlarmningar samt löpande kommunikation med Boströms personal och arbetsledning. SOS AB, för också viss statistik för Boströms räkning. SOS AB i Uppsala sköter även våra utlandsuppdrag på icke ordinarie arbetstid.
På dessa Larmcentraler finns erfarna "larmoperatörer", som har en stor vana att tala med, och hjälpa människor i nöd eller människor som behöver någon form av hjälp eller assistans. Alla uppgifter i Larmcentralen, dokumenteras och lagras i olika tidsperioder. Larmcentralerna, tar också emot, registrerar och vidarebefordrar olika typer av automatiska larm, som t ex brandlarm, nödsignal från hiss, nödsignal från frysrum, inbrott, överfall, övervakning, drift, och passagelarm mm. Alla larm som ansluts till Larmcentralerna, måste också kopplas till en s k, "atgörare'2, d v s någon som fysiskt åker ut till det s k "larmobjektet" och vidtager erforderlig kontroll och/eller åtgärd.
Denna "åtgörare", är alltså "kundens kontaktman". Boströms är en erkänd "åtgörare" eller "fixare" som sedan många år, har en väl utbyggd beredskap och ett mycket stort kontaktnät, som fungerar dygnet runt - året runt, samt egen jourpersonal och arbetsledare för åtgärder eller viktiga beslut. 


<Tillbaka till huvudsidan>