Ring idag!


Webdesign by
Silent Noise


SÄKERHET
Boströms R.S.A.T. Utför:

Säkerhetskontroller
Säkerhetsbevakningar
Eskorttjänst / Personskydd
Billotstjänst = Hämta - lämna bilen
Riskinventering / Riskbedömning
Kontroll av larmanläggningar
Förslag till Larmskydd
Övning med personal
Kontroll av "Farligt avfall"
Inventering av "Farligt avfall"
Transport av "Farligt avfall"
Kontroll av brandskydd

Kontroll av företagssäkerhet
Kontroll av personskydd
Förslag till skyddsutrustning
Restvärdesbedömning / Förlag
Brandövningar med personal
Mottagning av automatiskt larm
Rådgivning i säkerhetsfrågor
Konsultarbete
Utrymmningsplaner
Säkerhetstransporter
Säkerhetsuppdrag i banker


<Tillbaka till huvudsidan>