Ring idag!


Webdesign by

Silent Noise


Förorenat vatten
Vatten, och framförallt rent vatten som man kan dricka, är nog en av dom värdefullaste tillgångarna som en modern människa har i dag. En miljöskada, stor eller liten, utgör alltid ett hotankoriolja.jpg (24261 bytes) mot vårt vatten och mot detta måste vi ha en beredskap. Tänk på att det behövs bara 1 cl dieselolja för att ge smak åt 1 miljon liter klorerat dricksvatten.
Boströms har sedan några år, portabla vattenfilter som snabbt kan ställas ut på en skadeplats och där rena förorenat vatten och släppa ut det renade vattnet i en recirkulationsprocess.
Detta, i kombination med erfarna specialister, gör att man snabbt kan göra en riskinventering och bedömning av en skadeplats, för snabba motåtgärder vid miljöskador.


Blästring
Vi blästrar, fasader byggnader konstruktioner, anläggningar, cisterner, containers båtar, elbryggor, stolpar, torn mm med våra lättrörliga och mobila blästringsaggregat. Vi blästrar efter brand, sot, färg, lim, rost, betongavfall och mycket annat.

Klottersanering
Att sanera klotter, eller att skydda byggnader eller objekt mot klotter, är idag en konst, med tanke på alla olika ytor och underlag. Denna service bygger på lång erfarenhet och känsla. Vi har sanerat klotter i många år och därmed fått in en bra rutin på denna verksamhet.


<Tillbaka till huvudsidan>