Ring idag!


Webdesign by

Silent Noise


bglogo2.jpg (31505 bytes)

Boströms som startade sin verksamhet 1968, heter egentligen BOSTRÖM R.S.A.T. SWEDEN AB, men har med åren bara kommit att kallas för just "Boströms". Boströms har alltså hållit på i skade- räddnings- dyknings- säkerhets- skydds- utbildnings- konsult- och saneringsbranschen ganska länge nu och "skrapat på sig" erfarenhet som få övriga i landet. Bolaget finns alltså fysiskt i Uppsala och Västerås, men opererar över hela landet samt även i utlandet. Verksamheten i stort är, lite drastiskt uttryckt, att leva på andra människors olycka, men det är ändå sant.

Boströms fungerar som ett slags komplement till den "offentliga sektorn", där det ofta blir ett glapp mellan "den som råkar illa ut" och olika kommunala eller statliga instanser eller olika försäkringsbolag, som alla agerar olika. Vi assisterar också den ofentliga sektorn, I de fall där den behöver hjälp eller assistans.

 

Huvudkontor
P.O. Box 188, S-751 04
Uppsala, Sweden
Telefon 46-18-139060
Fax 46-18-694163
E-mail: rescue@bostroms.se

24-timmars larmcentral
Telefon 46-18-155155
Regionalt kontor
Arnbomsgatan 10, 721 37 Västerås
Telefon 46-21-180097
Fax 46-21-180097

<Tillbaka till huvudsidan>