Ring idag!


Webdesign by

Silent Noise


Avdelningar:

Farligt avfall
>Farligt eller okänt avfall
>Markskador
>Olje eller kemikalieskador
Explosiva ämnen
Dykning
Fastighetsskador
>Brandskadesanering
>Sanering av lösöre
>Sanering av fastigheter
>Vatten & Fuktskador
Sanering
>Förorenat vatten
>Blästring
>Klottersanering

Insatsstyrkan
Specialuppdrag
>Specialuppdrag
>Arbeten i raffinaderier och kärnkraftverk
>Arbeten i rötkammare
>Arbeten i silos
>Beskjutning
>Sprängning
Utbildning
Säkerhet
Fastighetsjour & Skadeservice