Ring idag!


Webdesign by
Silent Noise


Brandskadesanering
Boströms räddar, river, röjer, sanerar och dokumenterar, fastigheter, byggnader, anläggningar eller konstruktioner, lös egendom och inventarier, i alla dess former, efter brand, sot, rök, lukt och korrissionsskador.

Sanering av lösöre
Vid brand eller vattenskador, skadas som regel lös egendom, som kläder, prydnadssaker, cyklar, maskiner, gardiner, mattor, konstverk sängkläder, elektronik m.m. Boströms har i dag en utvecklad och personlig hantering av denna verksamhet där vi själva, inventerar, packar, transporterar, tvättar, stryker, lagar, förpackar och återtransporterar skadat och åtgärdat lösöre, direkt hem till kunden.

Sanering av fastigheter
Byggnader, konstruktioner eller anläggningar skadas vid brand. Det är viktigt med en akut skadebedömning och därefter adekvata restvärden och saneringsåtgärder som högtrycks- eller handtvättning av väggar, tak, golv, inredning m.m.

Vatten & Fuktskador
Ofta tänker man inte på hur viktigt det är att snabbt göra en riktig fuktmätning och att därefter göra en avfuktning som protokollföres på ett professionellt sätt. Vi har på detta område, väsentligt ökat vår kunskap och våra egna resurser och utför avancerade avfuktningsuppdrag för instutitioner, myndigheter, försäkringsbolag, byggföretag, fastighetsägare, industrier, sjukhus och privata kunder.

<Tillbaka till huvudsidan>