Ring idag!


Webdesign by
Silent Noise


Fastighetsjour och Skadeservice
Boströms har cirka 75.000 "enheter" (lägenheter, butiker verkstäder etc.) anslutna till sin fastighetsjour och skadeserviceverksamhet i Uppland och Västmanland. Genom avtal medLarmcentraler och SOS AB, tar vi emot telefonanmälningar, eller automatiska larm, om fel eller skador, från dessa kunder som är hyresgäster, fastighets, butiksägare, industrier mm d v s Boströms avtalskunder, samt även enstaka, nya kunder som är i behov av hjälp. Hjälpbehovet registreras och förmedlas till den s k "GB-jouren", eller R.S.A.T beredskapen, som bägge fungerar dygnet runt-året runt. Dessa beredskapsstyrkor, åtgärdar fel eller skador, som t ex. stopp i avlopp, stopp i sopnedkast, byte av huvudsäkringar, tar ut tvätt som fastnat i tvättmaskiner, Iyfter upp folk som fallit ur sängen, sanerar blod, urin, exkremet mm från hissar, trappor, källare etc. Tar ut folk som blivit sittande i hissar som fastnat, tar bort getingbon och suger vatten vid översvämningar täcker fönster, sanerar sot, olja, kemikalier, avlopp mm röjer och städar och mycket annat.
''GB-jouren'' är genom avtal, också "kundens kontaktman" gentemot Räddningstjänsten och Polismyndigheten, vid brand eller annat nödläge, och "tar över skadan" när Räddningsledaren anser att det s k "Räddningsskede 'enl. §53 i Räddningstjänstlagen är över och skadan skall överlämnas till "Objektsägaren" eller dennes kontaktman".


<Tillbaka till huvudsidan>