Ring idag!


Webdesign by

Silent Noise


Dykning
Denna del, var en av bolagets första verksamhetsgrenar, och är i dag uppdelad i, en ren entreprenaddykarverksamhet, och en räddnings och en avdelning för räddningsdykning. Entreprenaddykningen sysslar med all typ av vattendykning som borrning, sprängning, gjutning, bärgning, mätning, dokumentation, rensningar, sökningar, kontroller. Räddningsdykningen består av akuta uppdrag för Räddningstjänsten, Sjöräddningen, Polismyndigheten. Kustbevakningen och Försvaret mfI vid drunkningar, båt eller trafikolyckor, ras "särskilda uppdrag" mm. Bolaget har dessutom, sedan många år, vattendykarberedskapen för ett antal olika Räddningskårer, som själva aldrig haft, eller som lagt ner sin egen vattendykarberedskap. Dessa uppdrag kan vara dykning i vatten, slam, varm eller kall olja, kemikalier, gas etc.


<Tillbaka till huvudsidan>